ch2
  1. Tên dự án:Dự án Cầu Cửa Hội
  2. Địa điểm xây dựng: Nghệ An, Hà Tĩnh
  3. Năm khởi công: 2019
  4. Năm hoàn thành:2021

Cầu Cửa Hội là cây cầu thứ 4 bắc qua sông Lam, nối liền hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh cùng với cầu Bến Thủy 1, Bến Thủy 2 và cầu Yên Xuân. Cây cầu được khởi công ngày 15/2/2019. Quá trình triển khai dự án, mặc dù gặp nhiều khó khăn do mưa bão, lũ lụt lịch sử và dịch bệnh Covid-19, nhưng với quyết tâm cao nhất của Ban quản lý và các nhà thầu, từng bước vượt qua khó khăn để thi công và hoàn thành dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và mỹ thuật.

Công trình do Công ty CP TVTK Cầu lớn – Hầm (Britec, công ty con của TEDI) thự hiện Tư vấn thiết kế;   TEDI thực hiện Tư ván giám sát

Dự án có tổng chiều dài 5,27km, phần cầu dài 1.728m; bề rộng cầu nhịp chính 18,5m, bề rộng cầu dẫn 16m. Cầu Cửa Hội được thi công bằng công nghệ EXTRADOSED (kết hợp giữa đúc hẫng cân bằng và dây văng). Đây cũng là cây cầu đầu tiên ở Việt Nam tiến hành đúc hẫng nhịp dài tới 153m (các cầu trước chỉ 120m).

Cầu Cửa Hội hoàn thành góp phần hoàn thiện tuyến đường bộ ven biển qua hai tỉnh và cải thiện hệ thống giao thông giữa hai bờ sông Lam. Công trình còn tạo điều kiện phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt là kinh tế biển và du lịch, đảm bảo quốc phòng an ninh các tỉnh miền Trung.

Cầu Cửa Hội hoàn thành là món quà thực sự có ý nghĩa của Trung ương dành cho Đảng bộ nhân dân 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Đồng thời là dự án thể hiện mối quan hệ hợp tác thực hiện liên kết vùng hiệu quả giữa 2 tỉnh, cụ thể hóa Kết luận số 25 của Bộ Chính trị nhằm đẩy mạnh phát triển KT-XH và bảo đảm quốc phòng an ninh khu vực Bắc Trung bộ và duyên hải Trung Bộ.

Cầu Cửa Hội hoàn thành không chỉ đáp ứng mong mỏi của nhân dân 2 tỉnh, mà còn kết nối đồng bộ hạ tầng giao thông trong khu vực. Đặc biệt, cầu kết nối với tuyến đường ven biển có ý nghĩa quan trọng trong liên kết vùng, liên kết các khu kinh tế, khu du lịch, tạo động lực phát triển vùng ven biển, kinh tế biển, dịch vụ du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN 2 tỉnh

default
ch5