1

Tên dự án: Dự án Xây dựng cầu cửa Việt

Chủ đầu tư:Sở GTVT Quảng Trị

Ngân sách dự án:Vốn ngân sách tỉnh và ngân sách trung ương.

Thời gian thực hiện:Khởi công ngày 28/02/2007 Khánh thành: 17/7/2010.

Vị trí dự án: Nằm cách cảng Cửa Việt (tính từ tim bến số 2) khoảng 550 m về phía thượng lưu

Đơn vị tư vấn thiết kế:Tổng Công ty TVTK  GTVT – CTCP

Đơn vị thi công: Liên danh Công ty CP XDCT Đường sắt+Công ty Cầu 75

Đơn vị giám sát thi công: Công ty CP TVTK Cầu đường

Nằm cách cảng Cửa Việt (tính từ tim bến số 2) khoảng 550 m về phía thượng lưu (bờ phía Nam tim cầu cách mép cảng cá 20m về phía thượng lưu). Tuyến bắt đầu từ Quốc lộ 9 vượt qua sông Thạch Hãn và nhập vào tỉnh lộ 64. Tổng chiều dài cầu và tuyến khoảng 1855m. Tổng chiều dài cầu và tuyến khoảng 1855m. Trong đó: cầu Cửa Việt dài 802,4m.

Quy mô công trình: cầu được thiết kế vĩnh cửu bằng BTCT và BTCTDƯL

Sơ đồ nhịp: (4×40+78+3×120+78+3×40)m. Nhịp dẫn là dầm Super “T”, nhịp chính với sơ đồ (78+3×120+78)m là dầm hộp liên tục đúc hẫng cân bằng

Bề rộng cầu: B=12,0m

Tốc độ thiết kế: 80Km/h

Tải trọng thiết kế: Hoạt tải: HL93, người 3kPa

Tĩnh không thông thuyền: B>50m, H=7m

2
4
3
5