Sân bay Nội Bài - Hà Nội

Tên dự án: Cầu vượt nhà ga T1

Chủ đầu tư:

Ngân sách dự án:

Thời gian thực hiện:

Vị trí dự án: Cầu vượt nhà ga T1 Sân Bay Nội Bài

Đơn vị tư vấn thiết kế: Tổng công ty TVKT GTVT – CTCP (TEDI).

Đơn vị thi công:

Đơn vị giám sát thi công:

Chưa có thông tin