antd-_san_bay_noi_bai

Tên dự án: Dự án đầu tư xây sân bay Nội Bài

Chủ đầu tư: Cụm cảng hàng không miền Bắc

Ngân sách dự án: 54,738 tỷ VNĐ vốn NSNN

Thời gian thực hiện: Khánh thành 10/10/2001

Vị trí dự án: kết nối đường bắc Thăng Long – Nội Bài với tầng 2 ga hành khách T1, sân bay Nội Bài

Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty CP TVTK Cầu Lớn – Hầm (TEDI)

Đơn vị thi công: Tổng công ty xây dựng Thăng Long

Đơn vị giám sát thi công: Ban quản lý dự án nhà ga hành khách T1

 

–    Phạm vi dự án:
+    Cầu cạn nhà ga T1 thuộc khu vực tiếp cận đón trả khách và hàng hóa, nhà ga T1, sân bay Nội Bài tại lý trình ~Km20 (đường bắc Thăng Long-Nội Bài):
+    Tổng chiều dài dự án là 701,63m. Trong đó phần cầu Lc=~601,63m, tường chắn và đường đầu cầu hai phía khoảng 100m.
Quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật:
–    Quy mô công trình: cầu được thiết kế bằng BTCT và BTCT DƯL;
–    Tĩnh không: Tĩnh không đường bộ dưới cầu: 4,5m
–    Sơ đồ nhịp: Cầu gồm 30 nhịp bố trí theo sơ đồ: Lc=(9×18,9+3×25,2+17,93+ 3×18,9+24,2+25,0+24,2+11×18,9) = 601,63m. Bề rộng cầu: từ 13,5m đến 15,5m
–    Tốc độ thiết kế:  40Km/h;
–    Tải trọng thiết kế: Hoạt tải: đoàn xe ô tô H18, người 0,3T/m2;
untitled-2
untitled-3