bx1
  1. Tên dự án:Dự án ĐTXD công trình đường Mường Lay – Nậm Nhùn tỉnh Điện Biên – gói thầu B1 cầu Bản Xá.
  2. Địa điểm xây dựng: tỉnh Điện Biên
  3. Năm khởi công: 2008
  4. Năm hoàn thành:2009

Các đặc điểm nổi bật của dự án:

Cầu Bản Xá có Cầu chính là dầm hộp BTCT DƯL thi công theo phương pháp đúc hẫng cân bằng. Chiều dài cầu chính là 516m.

Mô tả ứng dụng khoa học công nghệ, phần mềm tiên tiến:

Cầu chính cầu Bản Xá có kết cấu cầu khung với 5 nhịp đúc hẫng liên tục trong đó nhịp chính 120m và tổng chiều dài cầu chính 516m.

Cầu vượt lòng hồ thủy điện Sơn La do đó chiều cao trụ lớn ~50m phải bố trí dạng thân chữ H để tăng độ ổn định giảm hiệu ứng độ mảnh.

Cầu chính được mô hình hóa tính toán bằng phần mềm RM Space Frame 2000, tính toán móng cọc bằng FB Pier. Trong giai đoạn thi công tính toán kiểm soát độ vồng bằng RM Space Frame 2000.

bx2
bx3
bx4
bx5