cau_CAMHAI_2
  1. Tên dự án: Xây dựng đường cao tốc Cẩm Hải – Vân Đồn.
  2. Địa điểm xây dựng: Thị xã Cẩm Hải, thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
  3. Năm khởi công: 2015
  4. Năm hoàn thành:2017

Các đặc điểm nổi bật của dự án:

Cầu chính là cầu dầm hộp thi công theo phương pháp đúc hẫng cân bằng. Sơ đồ nhịp là 55+90+55m. Chiều dài cầu chính là 200m. Tổng bề rộng mặt cắt ngang cầu là 24.25m.

Mô tả ứng dụng khoa học công nghệ, phần mềm tiên tiến:

Cầu chính được mô hình hóa tính toán bằng phần mềm RM V8i, tính toán cục bộ bằng Midas FEA, tính toán móng cọc bằng FB Pier. Trong giai đoạn thi công tính toán kiểm soát độ vồng bằng RM V8i.

cau_CAMHAI_1
cau_CAMHAI_3