cau_CAMY_2
  1. Tên dự án: Xây dựng đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn.
  2. Địa điểm xây dựng: Thị xã Cẩm Hải, thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
  3. Năm khởi công: 2015
  4. Năm hoàn thành:2017

Các đặc điểm nổi bật của dự án:

Cầu được thiết kế làm 02 đơn nguyên riêng biệt. Tổng chiều dài cầu tính đến đuôi mố L=380,5m (bên phải) và L=343,0m (bên trái). Tổng bề rộng mặt cắt ngang cầu là 24.25m.

Mô tả ứng dụng khoa học công nghệ, phần mềm tiên tiến:

Cầu chính được mô hình hóa tính toán bằng phần mềm Midas FEA, tính toán móng cọc bằng FB Pier.

cau_CAMY_3
cau_CAMY_1