cl6
 1. Tên dự án: Dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao giữa đường Cổ Linh và đường đầu cầu Vĩnh Tuy để hạn chế ùn tắc giao thông, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, bước Thiết kế bản vẽ thi công.
 2. Địa điểm xây dựng: Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
 3. Năm khởi công: 2016
 4. Năm hoàn thành:2017

   Các đặc điểm nổi bật của dự án:

   Cầu gồm 5 nhịp dầm hộp thép liên hợp bản BTCT đổ tại chỗ, Chiều dài cầu 211m; bề rộng toàn cầu 12m.

   Mô tả ứng dụng khoa học công nghệ, phần mềm tiên tiến:

   Sử dụng kết cấu dầm hộp thép liên hợp bản BTCT đổ tại chỗ, nhịp chính 60m, khai thác với tải trọng HL93. Tính toán cầu bằng phần mềm RM V8i.

   Lựa chọn phương án kết cấu hợp lý, giảm chi phí xây dựng công trình (Sử dụng phương án trụ 2 thân tránh cống hộp dọc trên hướng đường Cổ Linh, giảm khối lượng dầm thép khối đỉnh trụ);

   Sử dụng giải pháp cống hộp dọc cho đường dẫn đầu cầu để giảm thời gian thi công, giảm chi phí xử lý đất yếu.

   Giải pháp thiết kế đã tiết kiệm được khối lượng công trình, đảm bảo tiến độ, giảm chi phí xây dựng công trình.

   cl6
   cl5
   cl4
   cl3
   cl2
   cl1