cau-thai-ha-3
 1. Tên dự án: Dự án ĐTXD cầu Thái Hà trên đường nối hai tỉnh Thái Bình – Hà Nam giai đoạn 1 theo hình thức BOT
 2. Địa điểm xây dựng: huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình và huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam.
 3. Năm khởi công: 2015
 4. Năm hoàn thành:2016

   Các đặc điểm nổi bật của dự án:

   Cầu chính là dầm hộp BTCT DƯL thi công theo phương pháp đúc hẫng cân bằng. Sơ đồ nhịp là 72 + 3×120 + 72m. Chiều dài cầu chính là 504m. Mặt cắt ngang gồm một hộp.  – Tổng bề rộng mặt cắt ngang cầu là 12m,.

   Mô tả ứng dụng khoa học công nghệ, phần mềm tiên tiến:

   Cầu chính cầu Thái Hà sử dụng công nghệ đúc hẫng cân bằng với 5 nhịp đúc hẫng liên tục nhịp chính 120m và tổng chiều dài cầu chính 504m.

   Cầu dẫn sử dụng cọc dự ứng lực D600mm là công trình đầu tiên khu vực phía Bắc áp dụng công nghệ cọc dự ứng lực cho cầu lớn.

   Cầu chính được mô hình hóa tính toán bằng phần mềm RM V8i, tính toán cục bộ bằng Midas FEA, tính toán móng cọc bằng FB Pier. Trong giai đoạn thi công tính toán kiểm soát độ vồng bằng RM V8i.