cau-vu-yen-1
 1. Tên dự án:Dự án ĐTXD cầu Vũ Yên thành phố Hải Phòng
 2. Địa điểm xây dựng: huyện Thủy Nguyên – Thành phố Hải Phòng
 3. Năm khởi công: 2017
 4. Năm hoàn thành:2018

   Các đặc điểm nổi bật của dự án:

   Cầu Vũ Yên được thiết kế với tĩnh không thông thuyền 40x7m, sử dụng dầm Super T bê tông cốt thép dự ứng lực chiều dài 38,2m.

   Mô tả ứng dụng khoa học công nghệ, phần mềm tiên tiến:

   Giải pháp bố trí chung cầu, giải pháp trụ cầu vượt sông Ruột Lợn  phù hợp với tĩnh không thông thuyền. Để giảm chi phí xây dựng cần đề xuất phương  án sử dụng dầm Super T kết hợp với giải pháp trụ V mở rộng xà mũ để đảm bảo tĩnh không thông thuyền yêu cầu. Với giải pháp này kết cấu dầm Super T vẫn có thể vượt được sông cấp III bên cạnh đó với trụ dạng chữ V có ý nghĩa biểu tượng cao. Với thiết kế thân trụ mềm mại  tạo không gian thông thoáng dưới cầu.

    Tính toán xà mũ mở rộng trụ P6, P7 bằng phần mềm RM V8i