nl6
  1. Tên dự án:Dự án ĐTXD cầu vượt nút giao D4
  2. Địa điểm xây dựng: huyện Nghi Lộc – Tỉnh Nghệ An
  3. Năm khởi công: 2016
  4. Năm hoàn thành: 2018

Các đặc điểm nổi bật của dự án:

Cầu tuyến chính với Sơ đồ nhịp: 39,15+42,5+45+36,4+2×33,9+38,7+43,95 m; Tổng chiều dài cầu đến đuôi mố là 319,7m; cầu sử dụng kết cấu dầm Super-T;

Mô tả ứng dụng khoa học công nghệ, phần mềm tiên tiến:

Lựa chọn giải pháp nút giao hợp lý để kết nối tuyến đường D4 với QL1A trong điều kiện hiện trạng có rất nhiều khống chế (vượt QL1 cũ, QL1A, đường sắt Bắc Nam và kênh nhà Lê) đồng thởi không ảnh hưởng đến đài tưởng niệm kênh Nhà Lê hạn chế tối đa giải phóng mặt bằng.

Công trình cầu vượt nút giao D4 sử dụng hai dạng kết cấu là cầu dầm Super T giản đơn kết hợp với dầm bản rỗng BTCT DƯL liên tục.

Tính toán tổng thể cầu dầm bản rỗng liên tục bằng phần mềm RM V8i, tính toán các vị trí chịu lực cục bộ bằng Midas FEA, tính toán móng cọc bằng phần mềm FB Pier