cm1
  1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua đèo Cả – Quốc lộ 1, tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa theo hình thức BOT và BT, xây dựng hầm Cổ Mã (Km 11+159~Km12+179)
  2. Địa điểm xây dựng: Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa
  3. Năm khởi công: 2013
  4. Năm hoàn thành:2015

Các đặc điểm nổi bật của dự án:

Chiều dài phần hầm Cổ Mã là 500m. Mặt cắt ngang phần hầm: gồm 2 hầm đơn, khoảng cách giữa hai tim hầm đơn là 30.44m. Mặt cắt ngang mỗi hầm được thiết kế đảm bảo tĩnh không cho 2 làn xe chạy 2×3.5m, tổng chiều rộng mặt đường xe chạy trong hầm Bm= 8.5m.

Mô tả ứng dụng khoa học công nghệ, phần mềm tiên tiến:

Sử dụng giải pháp công nghệ đào hầm tiên tiến trên thế giới theo phương pháp NATM. Thiết kế cảnh quan cửa hầm theo hướng thân thiện với môi trường, gần gũi với thiên nhiên, giữ nguyên tối đa hiện trạng tự nhiên vị trí xây dựng cửa hầm. Lựa chọn hướng tuyến, vị trí xây dựng công trình giảm thiểu các ảnh hưởng của nước ngầm, khe tụ thủy, các phạm vi có nhiều đá lăn, đá đổ.

Áp dụng công nghệ thi công hầm theo phương pháp NATM giúp đẩy nhanh thời gian thi công, giảm chi phí xây dựng công trình. Sử dụng giải pháp nổ mìn vi sai có khống chế lượng thuốc nổ và thời gian vi sai để đảm bảo an toàn cho đường sắt Bắc Nam gần với vị trí hầm Cổ Mã. Áp dụng giải pháp bậc tiêu năng để xử lý khe tụ thủy ở cửa hầm phía Bắc hầm Cổ Mã. Thiết kế hệ thống điều khiển trung tâm cho nhà điều hành phục vụ khai thác, đảm bảo an toàn, hiệu quả, tự động cao trong quá trình khai thác, vận hành hầm. Áp dụng giải pháp thông gió tạm nhiều giai đoạn phục vụ cho quá trình thi công cửa Bắc hầm Đèo Cả, sử dụng hầm ngang làm đường công vụ, phối hợp thi công giữa hai ống hầm.