highway

Tên dự án: Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp QL31 đoạn thành phố Bắc Giang – Chũ

Chủ đầu tư: Liên danh Công ty CP Đầu tư khai thác cảng (IMP) và Công ty CP tập đoàn Quốc tế Đông Á (EAI)

Ngân sách dự án: 1.324.310 tỷ đồng Đầu tư theo hình thức BOT

Thời gian thực hiện: dự án đã được Bộ GTVT phê duyệt tại quyết định số 1242/QĐ-BGTVT ngày 09/4/2015 và quyết định số 4237/QĐ-BGTVT ngày 30/11/2015

Vị trí dự án: tuyến đi qua 04 huyện thành phố gồm thành phố Bắc Giang, huyện Lạng Giang, Lục Nam, Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Đơn vị tư vấn thiết kế: Tổng công ty TVTK GTVT – CTCP (TEDI)

Đơn vị thi công:

Đơn vị giám sát thi công:

 

Tổng chiều dài tuyến: khoảng 36,41km.

Quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật: Đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h (TCVN4054-2005) đối với đoạn thông thường; vận tốc thiết kế 60km/h (TCXDVN104-2007) đối với đoạn qua khu dân cư, đoạn khó khăn châm chước yếu tố hình học. Quy mô cấp III – đồng bằng Bm/Bn=11/12m; với các đoạn qua khu dân cư bổ sung thêm hệ thống rãnh dọc, với các đoạn có quy mô 04 làn xe được giữ nguyên quy mô.

Số lượng công trình cầu trên tuyến: 11 cầu.

untitled-1