2E-TAYTRANG1

Tên dự án: DỰ ÁN CẢI TIẾN ĐƯỜNG 2E, PHẦN MEUANG KHUA – TÂY TRANG (GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ KỸ THUẬT)
Quốc gia: CHDCND Lào
Vị trí dự án trong nước: CHDCND Lào
Thời hạn dự án (tháng): 8 tháng
Tên chủ nhiệm công trình: Sở đường bộ, Bộ Công chính và Giao thông, CHDCND Lào
Giá trị xấp xỉ của các dịch vụ được cung cấp bởi công ty theo hợp đồng: 1 134 410 USD

Ngày khởi công: 3/2009

Ngày hoàn thành: 11/2009

Nhân viên cấp cao có liên quan và các chức vụ thực hiện:

– Nguyễn Ngọc Tiên – Trưởng nhóm / Chủ nhiệm thiết kế;

– Văn Anh Tuấn – Trưởng nhóm thiết kế đường;

– Cao Tuấn Dũng – Trưởng nhóm khảo sát;

Mô tả tường thuật của Dự án:

Chính phủ CHDCND Lào do Bộ Tài chính và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đại diện bởi Bộ Tài chính đã ký Hợp đồng tín dụng số VL-O3 có hiệu lực vào ngày 5 tháng 2 năm 2009. Theo Thỏa thuận tín dụng này, Người cho vay sẽ cung cấp cho Bên vay một khoản tín dụng với số tiền không vượt quá 43 triệu USD để tài trợ cho việc cải tến đoạn Quốc lộ số 2 (NR 2E) từ Meuangkhua đến Tây Trang (biên giới Lào-Việt Nam), CHDCND Lào.

Số thứ tự                                                    Mục Trị số
      1                 Cấp kĩ thuật III, miền núi
      2                 Tốc độ thiết kế (km/h) 30
      3                 Bán kính tối thiểu của đường cong (m) 30
      4                 Độ dốc theo chiều ngang tối đa (%) 10
      5                 Chiều rộng ke bờ bình thường (m) 7
      6                 Chiều rộng mặt đường bình thường (m) 6

Mô tả các dịch vụ thực tế được cung cấp bởi nhân viên trong dự án:

– Đánh giá về F/S;

– Khảo sát địa hình, thủy văn, điều tra địa chất;

– Chuẩn bị thiết kế chi tiết;

– Sự chuẩn bị EMP, Tác động xã hội bao gồm Tái định cư.