BUONHO2
  1. Tên dự án:

Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh phía Tây thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

  1. Phạm vi nghiên cứu

– Điểm đầu (Km0): Xã Pơng Drang, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk (tương ứng khoảng lý trình Km1728+200 theo lý trình đường Hồ Chí Minh hiện tại).

– Điểm cuối (Km26+060): Xã Ea Drơng, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk (tương ứng khoảng lý trình Km1757+800 theo lý trình đường Hồ Chí Minh hiện tại).

– Chiều dài tuyến: 26,06 km

– Phạm vi dự án: Đi qua địa bàn các huyện Krông Búk, huyện Cư M’gar và thị xã Buôn Hồ – tỉnh Đắk Lắk.

  1. Quy mô đầu tư:

– Quy mô hoàn chỉnh: Đường cao tốc cấp 80-100 km, gồm 4-6 làn xe.

– Quy mô giai đoạn phân kỳ: Đường cấp IV, bề rộng nền đường B=9m, gồm 2 làn xe cơ giới (TCVN 4054-2005). Riêng các yếu tố về bình diện tuyến được xem xét áp dụng theo quy mô đường cao tốc để có thể tận dụng tối đa khi nâng cấp, mở rộng theo quy mô quy hoạch trong tương lai.

  1. Tổng mức đầu tư

– Giá trị TMĐT trình: 575.966.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm bảy mươi lăm tỷ, chín trăm sáu mươi sáu triệu đồng chẵn).

BUONHO3
BUONHO1