XT-XL1

Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ huyện Xăm-Tạy, tỉnh Hủa Phăn đi Tha Lẩu biên giới Lào – Việt Nam
Quốc gia: CHDCND Lào
Vị trí dự án trong nước: CHDCND Lào
Thời hạn dự án (tháng): 6 tháng
Tên chủ nhiệm công trình: Sở đường bộ, Bộ Công chính và Giao thông, CHDCND Lào
Giá trị xấp xỉ của các dịch vụ được cung cấp bởi công ty theo hợp đồng: 1 200 000 USD

Ngày khởi công: 6/2014

Ngày hoàn thành: 12/2014

Nhân viên cấp cao có liên quan và các chức vụ thực hiện:

– Nguyễn Ngọc Tiên – Trưởng nhóm / Chủ nhiệm thiết kế;

– Văn Anh Tuấn – Trưởng nhóm thiết kế đường;

– Cao Tuấn Dũng – Trưởng nhóm khảo sát;

Mô tả chi tiết về dự án và dịch vụ được cung cấp:

– Điểm bắt đầu: Km0  thuộc thị trấn Xamtai, tỉnh Huaphan.

– Điểm kết thúc: Km 67, cửa khẩu Tha Lao (Khèo), huyện Thượng Xuân, tỉnh Thanh Hóa, tuyến đường dưới đường số 3206 của Lào.

– Chiều dài tuyến đường dự kiến xấp xỉ 67km

Số thứ tự Mục Đơn vị Trị số Nhận xét
1 Loại đường Loại IV Vùng núi
2 Tốc độ thiết kế km/h 40(30)  
3 Bán kính đường cong ngang tối thiểu m 25  
4 Đường cong hình nón tối thiểu m 1000  
5 Đường cong lõm tối thiểu m 600  
6 Tối đa lớp I % 12  
7 Chiều rộng ke bờ m 7  
8 Cách vận chuyển m 3×2=6 Lát gờ vai 0,5×2
9 Số làn đường Làn 2  

Mô tả các dịch vụ thực tế được cung cấp bởi nhân viên trong dự án

– Lập báo cáo nghiên cứu khả thi,;

– Khảo sát địa hình, thủy văn, điều tra địa chất;

– Thiết kế kỹ thuật;

– Lập báo cáo tác động xã hội bao gồm Tái định cư.