Tên dự án: Dự án ĐSĐT Hà Nội, tuyến số 1 Yên Viên – Ngọc Hồi, giai đoạn I

Chủ đầu tư:

Ngân sách dự án:

Thời gian thực hiện:

Vị trí dự án: Hà Nội

Đơn vị tư vấn thiết kế: Tổng công ty TVKT GTVT – CTCP (TEDI).

Đơn vị thi công:

Đơn vị giám sát thi công:

Chưa có thông tin

Dự án ĐSĐT Hà Nội, tuyến số 1 Yên Viên – Ngọc Hồi, giai đoạn I'Phối cảnh ga Hà Nội'
Dự án ĐSĐT Hà Nội, tuyến số 1 Yên Viên – Ngọc Hồi, giai đoạn I'Phối cảnh tổ hợp Ngọc Hồi'