Dự án với chiều dài trên 13 km, có tổng mức đầu tư 8.770 tỷ đồng (tương đương 553 triệu USD). Trong đó nguồn vốn vay của Trung Quốc 419 triệu USD, còn lại là vốn đối ứng của Việt Nam.
Dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông dài 13,05 km với 12 nhà ga, từ Cát Linh đến bến xe Yên Nghĩa, Hà Đông. Đây là tuyến đường sắt đôi, khổ 1435 mm, tốc độ tối đa 80 km/giờ, thời gian chạy hết 23,63 phút mỗi lượt, lưu lượng vận chuyển tối đa 57.000 người mỗi giờ, tương đương hơn một triệu người mỗi ngày

Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.