PTP-NS3

Tên dự án: Dự án khả thi đường Phu-Thít-Phờng đi biên giới Na Son, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
Quốc gia: CHDCND Lào
Vị trí dự án trong nước: CHDCND Lào và Việt Nam
Thời hạn dự án (tháng): 9 tháng
Tên chủ nhiệm công trình: Ban quản lý dự án 85, Bộ giao thông vận tải
Giá trị xấp xỉ của các dịch vụ được cung cấp bởi công ty theo hợp đồng: 959 044,48 USD

Ngày khởi công: 1/2013

Ngày hoàn thành: 1/2014

Nhân viên cấp cao có liên quan và các chức vụ thực hiện:

– Nguyễn Ngọc Tiến – Trưởng nhóm / Chủ nhiệm thiết kế;

– Văn Anh Tuấn – Trưởng nhóm thiết kế đường;

– Cao Tuấn Dũng – Trưởng nhóm khảo sát.

Mô tả chi tiết về dự án và dịch vụ được cung cấp:

– Điểm đầu: Km0 trên NH1C thuộc bản Phou-Thit-Peaung, huyện Ngoy, tỉnh Luông Pra Băng, CHDCND Lào;

– Điểm cuối: khoảng Km103+268,64 tại mốc quốc gia số 144 biên giới Lào – Việt Nam thuộc huyện Phôn Thông giáp huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, Việt Nam.

– Tổng chiều dài: 103,27km.

• Đường bên trên trung tâm huyện Phon Thong:

– Điểm đầu: Km0≡Km60+075 trên tuyến Phou-Thit-Peaung đến tuyến Naxon, thuộc huyện Phonthong, tỉnh Luông Pra Băng, CHDCND Lào;

– Điểm cuối: khoảng Km4+968,24≡Km67+420 trên tuyến Phou-Thit-Peaung đến Naxon, thuộc huyện Phonthong, tỉnh Luông Pha Băng, CHDCND Lào.

– Tổng chiều dài: 4,97km.

• Đoạn mới từ bản Naxon đến mốc biên giới số 144:

– Điểm xuất phát: Km95+794,96 trên tuyến Phou-Thit-Peaung đến tuyến Naxon, thuộc huyện Phonthong, tỉnh Luông Pra Băng, CHDCND Lào;

– Điểm kết thúc: Km103+746,11≡Km101 + 643, trên tuyến Phou-Thit-Peaung đến Naxon, thuộc huyện Phonthong, tỉnh Luông Pra Băng, CHDCND Lào.

– Tổng chiều dài: 7,95 km.

Mô tả các dịch vụ thực tế được cung cấp bởi nhân viên trong dự án:

– Khảo sát địa hình, thủy văn;

– Sự chuẩn bị báo cáo F/S