PLEIKU1
  1. Tên dự án

Dự án xây dựng tuyến tránh đô thị Pleiku, tỉnh Gia Lai thuộc dự án đường Hồ Chí Minh.

  1. Phạm vi dự án:.

–  Điểm đầu (Km0+000): Km1581+000 (theo lý trình đường Hồ Chí Minh hiện tại).

– Điểm cuối (Km30+260): Vị trí giao cắt với QL19 dự kiến tại khoảng Km184+700 – Lý trình QL19. Vị trí giao cắt thuộc địa phận huyện Chư Prông, cách ngã ba Hàm Rồng khoảng 5,2 km về phía Tây.

– Chiều dài tuyến: 30,26 km

  1. Quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật:

– Quy mô hoàn chỉnh: Đường cao tốc cấp 80-100 km, gồm 4-6 làn xe.

– Quy mô giai đoạn phân kỳ: Đường cấp IV vận tốc thiết kế 60-80km/h, bề rộng nền đường B=9m, gồm 2 làn xe cơ giới (TCVN 4054-2005). Riêng các yếu tố về bình diện tuyến được xem xét áp dụng theo quy mô đường cao tốc để có thể tận dụng tối đa khi nâng cấp, mở rộng theo quy mô quy hoạch trong tương lai.

  1. Tổng mức đầu tư:

Giá trị TMĐT là: 844.630.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm bốn mươi bốn tỷ, sáu trăm ba mươi triệu đồng chẵn).

PLEIKU3
PLEIKU2