cau-gie-ninh-binh_6

Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường cao tốc cầu Giẽ – Ninh Bình

Chủ đầu tư: Bộ GTVT

Ngân sách dự án: 8.974 tỷ đồng – Trái phiếu công trình do VEC phát hành

Thời gian thực hiện: Xây dựng từ năm 2007 – 2012

Vị trí dự án: Điểm đầu Km210 trên QL1B (theo đường Pháp Vân – Cầu Giẽ); Điểm cuối: Km265+600 trên QL10 (khoảng Km143+300 theo QL10, đoạn Ninh Bình – Phát Diệm)

Đơn vị tư vấn thiết kế: Tổng công ty TVTK GTVT – CTCP (TEDI)

Đơn vị thi công:

Đơn vị giám sát thi công:

 

Công ty CP TVTK Đường Bộ (trực thuộc TEDI) thực hiện các công tác:

– Lập dự án đầu tư;

– Thực hiện công tác tổng thể toàn dự án bước thiết kế kỹ thuật và thiết kế kỹ thuật các gói thầu số 1 (KM210 – Km218+500), Gói thầu số 2 (Km218+500 – Km227), Gói thầu số 9 (Hệ thống An toàn giao thông);

– Thực hiện thiết kế hạng mục Bù vênh và thảm tạo nhám dự án Gói thầu số 1 (Km210 – Km227+500) và Gói thầu số 3 (Km248 – Km260)

Trung tâm Tư vấn Quốc tế (TEDI) thực hiện các công tác:

– Thực hiện công tác Thiết kế kỹ thuật các gói thầu số 3 (KM227+500 – Km232), Gói thầu số 4 (Km232 – Km238+200) ;

– Thực hiện thiết kế hạng mục Bù vênh và thảm tạo nhám dự án Gói thầu số 2 (Km227+500 – Km248);

Công ty TVXD CTGT 2 (trực thuộc TEDI) thực hiện công tác Thiết kế kỹ thuật các gói thầu số 5 (KM238+200 – Km248);

Công ty Tư vấn và KSTK Xây dựng Bộ Quốc Phòng thực hiện công tác Thiết kế kỹ thuật các gói thầu số 6 (KM248 – Km255+600);

Công ty TVTK Cầu Đường thực hiện công tác Thiết kế kỹ thuật gói thầu số 7 (KM255+600 – Km260+030) và tham gia thiết kế phân đoạn Km225 – Km226+500 thuộc Gói thầu số 2 và phân đoạn Km229+500 – Km230+500 thuộc Gói thầu số 3;

Viện Khoa học công nghệ thực hiện công tác Thiết kế kỹ thuật phân đoạn Km222 – Km225 thuộc Gói thầu số 2;

Công ty TVXD CTGT1 thực hiện công tác Thiết kế kỹ thuật phân đoạn Km226+500 – Km229+500 thuộc Gói thầu số 2 và Gói thầu số 3;

Công ty TVXD CTGT 4 thực hiện công tác Thiết kế kỹ thuật phân đoạn Km243 – Km247 thuộc Gói thầu số 5;

Công ty TVXD CTGT8 thực hiện công tác Thiết kế kỹ thuật phân đoạn Km251 – Km255 thuộc Gói thầu số 6;

Công ty chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội (HAPULICO) thực hiện Thiết kế kỹ thuật Gói thầu số 8.1: Thiết kế điện chiếu sáng

Công ty TVTK kiến trúc xây dựng (TEDI) thực hiện Thiết kế kỹ thuật Gói thầu số 8.2: Cây xanh và Gói thầu số 10: Các công trình phụ trợ (Trạm điều hành và Trạm thu phí)

Quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật

Điểm đầu: Km210 trên QL1B (theo đường Pháp Vân – Cầu Giẽ), huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

Điểm cuối: Km265+600 trên QL10 (khoảng Km143+300 theo QL10, đoạn Ninh Bình – Phát Diệm); Giai đoạn 1 chỉ xây dựng đến Km260 (khoảng Km131+477 trên QL10, đoạn Nam Định – Ninh Bình)

Toàn tuyến cao tốc dài khoảng 56Km.

Tổng chiều dài xây dựng trong giai đoạn 1 là 50,30 Km

Cấp đường

Đường cao tốc : Vận tốc thiết kế 100-120
Đường gom : Đường giao thông nông thôn loại A

Quy mô mặt cắt ngang

Đường cao tốc : Nền đường 6 làn xe, mặt đường 4 làn xe, Bnền = 35,5m
Đường gom : Nền đường rộng 5,5m, mặt đường rộng 3,5m.

Chi tiết quy mô mặt cắt ngang tuyến đường như sau:

Công trình: Cầu và cống chui dân sinh

Quy mô: Xây dựng cầu theo quy mô mặt cắt ngang hoàn chỉnh hiện đại, vĩnh cửu bằng Bê tông cốt thép và Bê tông cốt thép dự ứng lực.

Tải trọng thiết kế: Hoạt tải HL93 (theo tiêu chuẩn 22 TCN 272-01) có so sánh đối chiếu với tải trọng H30 – XB80 (theo quy phạm 22 TCN 18-79).

Tải trọng người đi 300Kg/m2.

Động đất cấp 8.

Khổ cầu: Cầu trên đường cao tốc mặt cắt ngang chia thành 2 cầu riêng biệt, mỗi cầu có B = 16,75m

Cầu trên các đường ngang vượt đường cao tốc khổ cầu theo quy mô từng đường.

cau-gie-ninh-binh_8
cau-gie-ninh-binh_2
cau-gie-ninh-binh_6