z1607965457038_cb28f5977a2f919111163b34e0fe98d9

– Đường sắt lồng khổ 1000(mm) và 1435(mm)

– Toàn tuyến có 7 cầu lớn và cầu trung (tổng chiều dài 608 m) và 8 hầm (tổng chiều dài 2179 m) trong đó hầm Pác Khánh dài 1034 m.TEDI đã thiết kế tuyến đường này từ bước dự án khả thi đến thiết kế kỹ thuật thi công…

Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.