Sân bay Vân Đồn - Quảng Ninh

Tên dự án: Đường trục chính và hệ thống đường gom sân bay Vân Đồn

Chủ đầu tư:

Ngân sách dự án:

Thời gian thực hiện:

Vị trí dự án: Sân bay Vân Đồn

Đơn vị tư vấn thiết kế: Tổng công ty TVKT GTVT – CTCP (TEDI).

Đơn vị thi công:

Đơn vị giám sát thi công:

Chưa có thông tin