ham-dao-ngang

Tên dự án:Hầm đường bộ đèo Ngang

Chủ đầu tư:Tổng Công ty Sông Đà

Ngân sách dự án:Vốn BOT

Thời gian thực hiện:Khánh thành 8/2004

Vị trí dự án:Nằm trên QL1 kết nối Hà Tĩnh và Quảng Bình

Đơn vị tư vấn thiết kế:Tổng công ty TVKT GTVT (TEDI)

Đơn vị thi công:Công ty sông Đà 10

Đơn vị giám sát thi công:

 

Phạm vi dự án: Chiều dài dự án 2849,4m; trong đó:

Hầm: tổng chiều dài 495m (rộng 11,9m, cao 7,5m).

Cầu: 02 cầu trên tuyến, tổng dài 234,4m.

Đường dẫn: Đường ô tô tổng dài 2165m

Quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật:

Quy mô công trình: hầm và các công trình trên tuyến được thiết kế vĩnh cửu bằng BTCT và BTCTDƯL

Hầm có chiều rộng 11,5m, cao 7,5m với 6 làn xe, mỗi làn rộng 3,5m, đảm bảo cho các phương tiện cơ giới đạt.

Cầu dẫn rộng 12m: sơ đồ kết cấu: cầu dẫn phía bắc: 5x33m, cầu dẫn phía nam: 1 nhịp 33m

Tải trọng thiết kế: Hoạt tải: đoàn xe ô tô H-30, xe bánh XB-80, người 0,3T/m2;

Vận tốc thiết kế: 60 km/h

untitled-2
untitled-3