1

Tên dự án: Hầm xuyên đèo Phú Gia

Chủ đầu tư: Công ty CP Phước Tượng Phú Gia BOT.

Ngân sách dự án:Vốn BOT.

Thời gian thực hiện:Khởi công ngày 18/05/2013 Khánh thành: 27/3/2016.

Vị trí dự án: Hầm xuyên đèo Phú Gia, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đơn vị tư vấn thiết kế:Công ty CP TVTK Cầu Lớn – Hầm thuộc Tổng Công ty TVTK GTVT – CTCP

Đơn vị thi công: Tổng công ty xây dựng Lũng Lô – BQP

Đơn vị giám sát thi công: Công ty CP tư vấn thí nghiệm công trình giao thông 1

Hầm xuyên đèo Phú Gia, Tỉnh Thừa Thiên Huế. Đoạn tuyến hầm Phú Gia dài L =557m, trong đó hầm dài 447m.

Quy mô công trình: Hầm được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông và BTCT, hầm được xây dựng theo phương pháp làm hầm mới của Áo (NATM)

Bề rộng hầm: B=11,5m.

Tốc độ thiết kế: 80Km/h.

Tải trọng thiết kế: Hoạt tải: HL93.

Tĩnh không trong hầm: H=4,75m.

2
3
4