default
  1. Tên dự án: Dự án đường nối thành phố Hạ Long với cầu Bạch Đằng – Hạng mục: Hoàn chỉnh nút giao Minh Khai
  2. Địa điểm xây dựng: Quảnh Ninh
  3. Năm khởi công: 2019
  4. Năm hoàn thành:2021

Dự án đường nối Thành phố Hạ Long với Cầu Bạch Đằng do Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư, nguồn vốn sử dụng ngân sách của tỉnh Quảng Ninh và các nguồn vốn huy động khác với tổng số tiền trên 6.400 tỷ đồng. Tổng chiều dài tuyến 19,8km với quy mô đường cao tốc 4 làn xe vận tốc thiết kế V = 100km/h.

Điểm đầu : Km0+000 giao với QL18 tại khoảng Km102+300 (lý trình QL18).

Điểm cuối: Km19+800 – cầu Bạch Đằng.

Nút giao Minh khai là nút giao giữa điểm đầu tuyến đường nối thành phố Hạ Long với cầu Bạch Đằng với đường cao tốc Hạ Long – Vân đồn và đường Quốc lộ 18.

Nút giao Minh Khai thuộc dự án đường nối thành phố Hạ Long với cầu Bạch Đằng. Trong giai đoạn trước, nút Minh Khai được điều chuyển sang dự án cao tốc Hạ Long – Vân Đồn, nút giao đã được thi công và đưa vào khai thác theo phương án nút giao dạng kim cương, bố trí đảo xuyến để tổ chức giao thông. Để đảm bảo hoàn thiện nút giao trong giai đoạn hoàn chỉnh kết hợp với các quy hoạch có liên quan, cần thiết kế điều chỉnh phương án nút giao khác mức để đảm bảo khai thác trong tương lai, phù hợp với các quy hoạch trong khu vực đang được triển khai.

  • Cấp đường: Đường nối thành phố Hạ Long với cầu Bạch Đằng và cao tốc Hạ Long – Vân Đồn: Đường cao tốc, cấp 100 theo TCVN 5729:2012; Quốc lộ 18: Đường phố chính đô thị theo TCXDVN 104:2007; Đường nhánh trong nút giao: thiết kế theo TCVN 5729:2012, tốc độ thiết kế 40-60km/h.
  • Quy mô mặt cắt ngang: Đường nối thành phố Hạ Long với cầu Bạch Đằng: quy mô Bn/Bm=25,5/24,0m; Đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn: quy mô Bn/Bm=24,5/23,0m; Đường nhánh trong nút giao: quy mô Bn/Bm=11,0/9,0m.
  • Tần suất thiết kế đường, cống & cầu nhỏ: P=1%.
  • Công trình cầu: tải trọng thiết kế HL93.
  • Hình thức nút giao: Nút giao hoa thị hoàn chỉnh.
DCIM100MEDIADJI_0617.JPG
DCIM100MEDIADJI_0611.JPG