vd2_3-600x400
  1. Tên dự án: Xây dựng tuyến đường bộ trên cao dọc đường Vành đai 2 đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở kết hợp với mở rộng theo quy hoạch phần đi bằng đoạn từ Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Vọng theo hình thức BT.
  2. Địa điểm xây dựng: THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  3. Năm khởi công: 2018                 Năm hoàn thành:2020 (DỰ KIẾN)

Các đặc điểm nổi bật của dự án:

-Dự án hoàn thiện mặt cắt ngang quy hoạch của tuyến đường có bề rộng mặt cắt ngang từ  53.5-60.0m. Trong đó cầu cao ở giữa có bề rộng 19.0m.

Mô tả ứng dụng khoa học công nghệ, phần mềm tiên tiến:

Do tính phức tạp của hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án đường trong đô thị, TEDI sử dụng phần mềm Civil 3D để thực hiện dự án để có thể dễ dàng thuận tiện cho việc mô phỏng sự giao cắt của các hệ thống, qua đó tối ưu hóa thiết kế, hạn chế các điều chỉnh.

vd2_1-600x400
vd2_2-600x400