song hau
  1. Project name: Project of Channel for large tonnage ships entering the Hau River
  2. Location: Tra Vinh Province
  3. Year of commencement: 2009
  4. Year of completion: 2009

Quy mô: Thi công nạo vét kênh tắt và công trình bảo vệ bờ từ km 0-650 đến km 3+628

Phạm vi tư vấn: Thiết kế bản vẽ thi công

Empty tab. Edit page to add content here.