TEDI tổ chức Hội thảo giới thiệu về công nghệ mới của phần mềm Tekla Structures

Sáng ngày 11/5/2017, tại Hà Nội, Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT –CTCP phối hợp với Công ty TNHH HSD Việt Nam tổ chức buổi Hội thảo giới thiệu về công nghệ mới của phần mềm Tekla Structures Đây là hoạt động trong chương trình Hợp tác giữa TEDI và HSD về việc…