Lĩnh vực Cầu – Hầm

Với gần 60 năm xây dựng và phát triển, ngành Cầu-Hầm của TEDI đã đi cùng với những công trình giao thông của cả nước. Từ những công trình cầu giản đơn ban đầu, các công trình khôi phục sau chiến tranh, sau khi tiếp nhận KHCN mới, TEDI đã tự làm chủ được công nghệ thiết kế các công trình cầu lớn và đặc biệt lớn với nhiều loại kết cấu như cầu dây treo võng, cầu dây văng, cầu vòm.., các công trình đòi hỏi tính thẩm mỹ kiến trúc cao, kỹ thuật phức tạp. Về lĩnh vực hầm, sau khi phối hợp với tư vấn nước ngoài thực hiện một số dự án hầm, đến nay TEDI đã hoàn toàn làm chủ công nghệ thiết kế, giám sát thi công hầm và đã thực hiện thành công tại nhiều Dự án.

 

Hiện nay, TEDI có thể cung cấp dịch vụ Tư vấn cho tất cả các loại công trình Cầu-Hầm, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Khách hàng, bao gồm:

  • Cầu nhịp lớn và đặc biệt lớn;
  • Cầu kiến trúc cao;
  • Cầu cạn nhiều nhịp;
  • Cầu vượt nút giao đô thị;
  • Hầm qua núi;
  • Hầm qua sông;
  • Hầm đô thị;
  • Hầm TBM.

Dự án Cầu – Hầm