Tin sự kiện Tedi

LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG “Gói thầu:Tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật và dự toán xây dựng công trình cầu Hòa Sơn thuộc dự án Cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 – Km53+000 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình) giữa Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Hòa Bình và TEDI”

Ngày 23/5/2024 tại TP. Hòa Bình, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Hòa Bình đã tổ chức lễ ký Hợp đồng Gói thầu: Tư vấn…

Chi tiết

Tin Dự án

Thông tin Cổ đông

Thông tin Ngành GTVT

LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG “Gói thầu:Tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật và dự toán xây dựng công trình cầu Hòa Sơn thuộc dự án Cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 – Km53+000 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình) giữa Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Hòa Bình và TEDI”

Ngày 23/5/2024 tại TP. Hòa Bình, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Hòa Bình đã tổ chức lễ ký Hợp đồng Gói thầu: Tư vấn…

Chi tiết