• TEDI khẳng định thương hiệu đầu ngành về dịch vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, với số lượng đã thực hiện nghiên cứu khả thi đến nay là trên 3000 dự án (cho các hình thức đầu tư công, vốn viện trợ ODA hoặc đối tác công tư).
  • TEDI sở hữu bộ dữ liệu khá đầy đủ, được cập nhật thường xuyên qua mỗi dự án về điều kiện kinh tế xã hội, điều kiện tự nhiên,…của các vùng miền, khu vực trên phạm vi cả nước, là cơ sở tin cậy hỗ trợ nghiên cứu, đánh giá về sự cần thiết đầu tư, hoạch định quy mô, giải pháp công trình và tổng mức đầu tư.
  • TEDI có đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong phân tích, đánh giá số liệu cơ bản, thiết kế cơ sở, đánh giá hiệu quả kinh tế, tài chính với trợ giúp của hệ thống phần mềm hiện đại

Liên hệ với chúng tôi

Bạn cần tìm hiểu thông tin về đầu tư và phát triển công trình giao thông tại Việt Nam? Bạn cần một đối tác tin cậy và đủ năng lực? Bạn cần một dịch vụ tư vấn hoàn hảo cho những dự án, công trình? Bạn có những câu hỏi về dịch vụ của chúng tôi? Xin đừng do dự, hãy liên hệ với chúng tôi để có được các điều bạn muốn

+84 24 3851 4431 tedi@tedi.com.vn