cau-chau-giang-1

Tên dự án:Xây dựng công trình cầu Châu Giang TP Phủ Lý

Chủ đầu tư: UBND TP Phủ Lý

Ngân sách dự án:

Thời gian thực hiện : Khánh thành 5/2015

Vị trí dự án: TP Phủ Lý

Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty tư vấn xây dựng – Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng Hà Nội

Đơn vị thi công: Cienco 1

Đơn vị giám sát thi công: TECCO2 (TEDI)

 

Cầu vĩnh cửu bằng thép BTCT và BTCT dự ứng lực.

Kết cấu phần dưới bao gồm mố cầu BTCT thân trụ đặc trên hệ móng cọ khoan nhồi D1,5M.

Kết cấu phần trên bao gồm 01 nhịp chính dạng vòm ống thép nhồi bê tông dài 100.8m và 2 nhịp dẫn dầm bản rỗng thi công bằng công nghệ đúc đà giáo L=25m.

cau-chau-giang-1