TEDI tổ chức Đại hội CNVC và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2009

Đại hội vinh dự được đón tiếp sự hiện diện của ông Ngô Thịnh Đức – Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, ông Tạ Đăng Mạnh – Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT, và nhiều cán bộ lãnh đạo Cục, Vụ chuyên ngành của Bộ GTVT. Đại hội cũng có sự tham gia của Lãnh đạo các…