TEDI được trao tặng Cúp vàng “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển” năm 2009

Giải thưởng “Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển” nhằm tôn vinh các doanh nghiệp Việt Nam thực sự phấn đấu để nâng cao hiệu quả kinh tế và sức cạnh tranh trong quá trình tham gia hội nhập kinh tế quốc tế. Động viên các doanh nghiệp thi đua phấn đấu dành danh hiệu này để…