Hội nghị quốc tế Cách tiếp cận mới và các giải pháp đổi mới hoạt động kinh doanh tư vấn

Hội nghị với sự tham dự của gần 20 quốc gia thành viên gồm các tổ chức tài chính quốc tế, các chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn để cùng chia sẻ về các vấn đề liên quan. Trong 2 ngày diễn ra Hội nghị, các đại biểu đã được tham gia các diễn đàn…