TEDI tổ chức Hội nghị nghiên cứu học tập chuyên đề Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Sáng này 14/8/2010, Đảng bộ Tổng Công ty tư vấn thiết kế GTVT đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh “là đạo đức là văn minh”. Tham dự buổi Hội nghị…