Thiết bị hấp thụ tiếng ồn ứng dụng trong công trình giao thông vận tải

Tiếng ồn có những ảnh hưởng nhất định đến tâm lý và sức khỏe con người. Tiếp xúc thường xuyên với tiếng ồn lớn có thể gây giảm tập trung, giảm thính lực. Việc phát triển giao thông trong các thành phố, khu đô thị đặt ra bài toán giảm ảnh hưởng tiếng ồn đến…