Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT lần thứ XX, nhiệm kỳ 2012 – 2017

Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT lần thứ XX, nhiệm kỳ 2012 – 2017 Đồng chí Lê Tiến Nhật – Thành uỷ viên, Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa và đồng chí Nguyễn Anh Cường – Uỷ viên Thường vụ,…