Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ XX, nhiệm kỳ 2012 – 2017

Ngày 24/8/2012, với tinh thần “Dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm”, Đảng bộ Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT đã tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2012-2017 tại Hội trường Nhà Văn hoá thể thao Tổng công ty. Dự Đại hội có 148 đại biểu đại…