Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT lần thứ XX, nhiệm kỳ 2013-2018

Trong hai ngày 7 và 8 tháng 12 năm 2012, Công đoàn Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT đã tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2013-2018 tại Hội trường Nhà Văn hoá thể thao Tổng công ty. Dự Đại hội có 187 đại biểu, đại diện cho trên…