Chương trình bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng An ninh cho CNVC-LĐ Tổng Công ty năm 2012

Căn cứ Chỉ thị 12/CT-TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác giáo dục quốc phòng – an ninh trong tình hình mới; Căn cứ Nghị định 116/2007/NDD-CP ngày 10/7/2007 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng an ninh và Quyết định số 389/QĐ-BQP…

Giải giao hữu thể thao chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Lần thứ XX, nhiệm kỳ 2012-2017

Đến dự Lễ khai mạc và Lễ bế mạc trao giải có ông Phạm Hữu Sơn – Bí thư Đảng ủy – Tổng giám đốc ; Ông Bùi Doãn Toản – Chủ tịch Hội đồng thành viên, ông Lương Phương Hợp Chủ tịch Hội đồng thể dục thể thao Tổng công ty; Ông Lê Văn…

Đại hội giữa nhiệm kỳ tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Lần thứ XX

Công ty mẹ TEDI: Đại hội giữa nhiệm kỳ tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty TVTK GTVT Lần thứ XX, Nhiệm kỳ 2012-2017 Tổng số đảng viên triệu tập là 111, trong đó 105 đảng viên chính thức và 6 đảng viên dự bị. Số đảng viên có mặt tham…