Hội nghị Tổng kết Công tác Công đoàn Tổng công ty năm 2012

Chiều ngày 01/02/2013, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty TVTK GTVT đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2012 và thông qua phương hướng nhiệm vụ năm 2013. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Phạm Chí Dân – Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt…