Tổng kết công tác đoàn và phong trào TTN năm 2012 kết hợp Thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách

Thực hiện chương trình hoạt động của Đoàn TN Tổng công ty trong năm 2013 đã được Đảng ủy Tổng công ty thông qua, ngày 23/3/2013, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế GTVT đã tiến hành Hội nghị tổng kết công tác Đoàn & phong trào TTN năm 2012, triển khai…