Đoàn công tác Tổng công ty thăm hỏi người lao động tham gia khảo sát dự án mở rộng QL1A

Hiện nay, Bộ GTVT đang tập trung triển khai công tác đầu tư xây dựng mở rộng QL1A. Tổng công ty TVTK GTVT (TEDI) được giao nhiệm vụ lập dự án đầu tư cũng như triển khai lập Bản vẽ thi công các dự án từ Vũng Ánh đến Phú Yên. Tiến độ dự án…