TEDI tổ chức khóa tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về công tác tính toán khối lượng, lập dự toán xây dựng công trình giao thông

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức pháp luật trong xây dựng cơ bản năm 2019, Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải – CTCP (TEDI) đã tổ chức khóa tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về công tác tính toán khối lượng,…