TEDI triển khai dự án lập 05 Quy hoạch ngành GTVT quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Theo Luật Quy hoạch và Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 09/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ,  Bộ GTVT được giao tổ chức lập 05 Quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gồm: Quy hoạch mạng lưới đường bộ; Quy hoạch mạng lưới đường sắt; Quy hoạch tổng thể phát…

TEDI họp sơ kết công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và trao quyết định cho các đồng chí được bổ nhiệm.

Ngày 13/7/2020 Tổng công ty Tư vấn Thiết kế GTVT (TEDI) đã họp sơ kết công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Tại hội nghị Tổng Giám đốc TEDI đã đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể người lao…