TEDI tổ chức khóa 1 – Đào tạo kỹ năng làm việc đội nhóm hiệu quả

Nằm trong chuỗi Chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năm 2020, sau thành công của khóa đào tạo hội nhập, ngày 22/8/2020, Tổng công ty tiếp tục tổ chức khóa đào tạo kỹ năng làm việc đội nhóm hiệu quả (khóa 1) với các giảng viên đến từ Công ty Cổ…