Giới thiệu chung về Đảng bộ Tổng công ty TVTK GTVT

Giới thiệu chung về Đảng bộ Tổng công ty TVTK GTVT Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT-CTCP (TEDI) ngày nay, tiền thân là Viện Thiết kế giao thông được thành lập vào ngày 27/12/1962 theo Quyết định số 1478/QĐ của Bộ GTVT với chức năng nhiệm vụ được giao là: Tham mưu cho…

Đảng bộ Tổng công ty TVTK GTVT vinh dự được Quận ủy Đống Đa khen thưởng

Đảng bộ Tổng công ty TVTK GTVT vinh dự được Quận ủy Đống Đa khen thưởng tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) Sáng 15/4/2016, Quận ủy Đống Đa tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ…

Đảng ủy Tổng công ty TEDI tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Thực hiện công văn số 66 SY/VP BCS ngày 26/4/2016 của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT v/v triển khai Hướng dẫn số 04-HD/BTGTW ngày 26/4/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của…

Giải thể thao chào mừng Đại hội Đảng bộ TEDI lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020

Được sự chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty TVTK GTVT – CTCP và sự đồng ý thống nhất của ông Tổng giám đốc Tổng công ty,trong hai ngày 28 và 29/05/2015 Công đoàn Tổng công ty TVTK GTVT – CTCP đã tổ chức Giải thể thao giao hữu với các…

Hội nghị Người lao động TEDI năm 2014

Thực hiện công văn liên tịch số 22/CTLT-BGTVT-CĐGTVTVN ngày 18/11/2013 của Bộ Giao thông vận tải và Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam  về việc tổ chức Hội nghị người lao động năm 2014 tại các doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận tải, Tổng giám đốc Tổng công ty và Ban Thường vụ…

Giải thể thao chào mừng TEDI đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

Thực hiện thông báo liên tịch số 520 TBLT/CQ-CĐ-ĐTN ngày 17/02/2014 của Chính quyền – Công đoàn – Đoàn thanh niên Tổng công ty, trong hai ngày 6 và 7 tháng 3 năm 2014, Công đoàn Tổng công ty đã phối hợp với Đoàn thanh niên Tổng công ty tổ chức Giải thể thao chào…