cau-phu-luong

Tên dự án:Đầu tư xây dựng cầu Phú Lương

Chủ đầu tư:Bộ GTVT

Ngân sách dự án:Ngân sách NN 127,810 tỷ đồng

Thời gian thực hiện:Khánh thành năm 1996

Vị trí dự án:Vượt sông Thái Bình Hải Dương – Quốc lộ 5

Đơn vị tư vấn thiết kế:Tổng công ty TVTK GTVT – CTCP (TEDI)

Đơn vị thi công:Cienco 1

Đơn vị giám sát thi công:Ban quản lý các dự án đường 5

 

Qui mô và tiêu chuẩn kỹ thuật:

Qui mô công trình: Cầu được thiết kế vĩnh cửu bằng BTCT và BTCT DƯL;

Sơ đồ nhịp: 2×37,6+(64,75+2×102+64,75)+2×37,6. Nhịp dẫn 37.6m dầm BTCT DƯL, nhịp chính với sơ đồ (64,75+2×102+64,75)m là dầm hộp liên tục đúc hẫng cân bằng; Đây là công trình đầu tiên được xây dựng theo phương pháp  đúc hẫng cân bằng tại Việt Nam

Bề rộng cầu: B=2×10,5 m;

Tốc độ thiết kế: 80km/h;

Tải trọng thiết kế:  ô tô H-30, xe bánh XB-80, người 0,3T/m2;

Tĩnh không thông thuyền: BxH=60x6m.